วันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2559

ที่ท่องเที่ยวไทย"ศาลพระกาฬลพบุรี"

          ศาลพระกาฬเดิมเรียกว่า "ศาลสูง" เป็นปราสาทเดี่ยวก่อด้วยศิลาแลง ตั้งอยู่กึ่งกลางบนฐานสูง ในแผนผังรูปกากบาท มีมุขยื่นออกมาเป็นบันไดขึ้นทั้งสี่ด้าน น่าจะสร้างขึ้นในวัฒนธรรมเขมร ประมาณพุทธศตวรรษที่ 16-18 ต่อมาในสมัยอยุธยาได้สร้างอาคารก่ออิฐบริเวณฐานของปราสาทองค์เดิม
          ในปี พ.ศ.1476 ได้สร้างอาคารขึ้นใหม่ทางด้านตะวันตกต่อจากปราสาท เพื่อประดิษฐานพระวิษณุ หรือพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ศิลปะแบบเขมร หรือที่เรียกกันว่า"เจ้าพ่อพระกาฬ"ซึ่งแต่เดิมไม่มีเศียร ชาวเมืองได้นำเศียรพระพุทธรูป ศิลปะอยุธยามาประกอบติดไว้ นอกจากนี้ยังมีทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ อายุราวพุทธศตวรรษที่ 17 เทวรูปพระวิษณุหรือพระนารายณ์อีกองค์หนึ่ง ศิลาจารึกหลักที่ 18 อักษรหลังปัลลวะ ภาษามอญโบราณ อายุราวพุทธศตวรรษที่ 14 จากรึกหลักที่ 19 และจารึกหลักที่ 20 (จารึกศาลสูง) อักษรขอม
ก่อนขึ้นสักการะศาลพระกาฬนะครับควรอ่านป้ายแนะนำสักนิดนึงเพื่อที่จะได้ปฏิบัติตนได้ถูกต้องนะครับ
คนค่อนข้างเยอะนะครับรู้สึกว่าจะมาแก้บนกันด้วย เจ้าพ่อศาลพระกาฬเลื่องลือกันถึงความศักดิ์เลยนะครับถ้ามีโอกาศอย่าลืมไปกราบขอพรท่านนะครับ
ใครที่ยังไม่เคยมาเที่ยวที่ศาลพระกาฬก็ลองมาดูนะครับ ถ้าเป็นวันหยุดรถจะเยอะนิดนึง วันที่มาเที่ยวนั้นผมหาที่จอดรถไม่ได้เลยเพราะที่จอดรถเต็ม นี่แสดงให้เห็นว่าเจ้าพ่อศาลพระกาฬท่านศักดิ์สิทธิ์จริงๆ นอกจากศาลพระกาฬแล้วบริเวณใกล้ๆ กันก็มีที่เที่ยวอีกครับ เช่น พระปรางค์สามยอด พระนารายณ์ราชนิเวศน์ บ้านหลวงรับราชฑูต (บ้านวิชาเยนทร์) 
"ที่ท่องเที่ยวไทย"

ถ้าชอบกด Like ใช่ กด Share