วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2559

ที่ท่องเที่ยวไทย"บ้านหลวงรับราชฑูต"(บ้านวิชาเยนทร์)

"บ้านหลวงรับราชฑูต"(บ้านวิชาเยนทร์) สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ภายในบริเวณแบ่งเป็น 3 ส่วน โดยมีประตูทางเข้า 3 ประตู

          ส่วนทิศตะวันตกเป็นที่พักของออกญาวิชาเยนทร์ ซึ่งเป็นชาวกรีก เดิมชื่อคอนสแตนตินฟอลคอน เข้ามารับราชการในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ ได้รับความดีความชอบและความไว้วางพระราชหฤทัยในตำแหน่งสมุหนายก ระหว่างปี 2228-2231 ภริยาคือ มารี เดอร์กีมาร์ หรือคนไทยรู้จักกันในชื่อท้าวทองกีบม้า กับตำนานขนมทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง
          ส่วนกลางเป็นโบสถ์ในศาสนาคริสต์
          ส่วนทิศตะวันออก เป็นส่วนที่พักของคณะฑูต และในปี 2228 ฑูตฝรั่งเศสเชอวาเลีย เดอโซมองต์ที่เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรี ได้เข้าพักที่ส่วนรับรองคณะฑูตนี้ด้วย

กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2479

สนใจก็ลองแวะไปท่องเที่ยวกันดูนะครับ สถาปัตยกรรมของอาคารเป็นแบบตะวันตก สมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ ผสมผสานกับศิลปะสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้อย่างลงตัวเลยครับ
"ที่ท่องเที่ยวไทย"

ถ้าชอบกด Like ใช่ กด Share