วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ที่ท่องเที่ยวไทยพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

   วันนี้จะพามารู้จักกับพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ของสุโขทัยผมได้อ่านแล้วประวัติการก่อสร้างยาวมาก ดังน้ันผมเลยสรุปย่อๆมาให้อ่านเป็นบางส่วนครับ
คืออย่างนี้ครับ จังหวัดสุโขทัยได้ประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมรูปจากกองหัตถศิลป กรมศิลปากร เมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2518 พระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ได้ประดิษฐานอยู่ที่ปะรำพิธี ณ เนินปราสาทเป็นเวลา 1 ปี งานก่อสร้างแท่นฐานจึงเสร็จเรียบร้อย จากนั้นจังหวัดสุโขทัยจึงได้ประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมรูปจากเนินปราสาท ไปประดิษฐานยังแท่นฐานปัจจุบันเมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2519 และจัดให้มีมหรสพฉลองสมโภชด้วย แฮะๆเป็นไงสั้นไม๊ครับ


ลักษณะแท่นฐาน
          ทรวดทรงแท่นฐานอยู่ในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัส ลักษณะสถาปัตยกรรมเลียนแบบศิลปกรรมสมัยสุโขทัย เป็นแท่นนฐานแบบเจดีย์ทรงกลมในวัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย รอบฐานแบ่งออกเป็น 3 ชั้น ชั้นล่างสัณฐานเตี้ยเหมือนมูลดิน ประดับด้วยลวดลายกาบบัว ด้านหน้าประดิษฐานรูปศิลาจารึกจำลองขนาด 2 เท่าจริง บริเวณโดยรอบปลูกหญ้าและต้นไม้ มีบันไดขึ้น 4 ด้าน ระหว่างขั้นบันไดประดับหินอย่างธรรมชาติยกพื้นขึ้นไปอีก 2 ชั้น แต่ละชั้นประดับด้วยลายบัวคว่ำบัวหงายถึงฐานชั้นที่ 3 ประดิษฐานพระแท่นมนังศิลาบาตร และพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ด้านหน้าพระบรมรูปมีคำจารึก
 


คำจารึกพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ จังหวัดสุโขทัย
พ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระโอรสในพ่อขุนศรีอินทราทิตย์และพระนางเสือง ทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะขุนสามชนเจ้าเมืองฉอด เมื่อพระชนมายุ 19 พรรษา เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่สามแห่งกรุงสุโขทัย เมื่อพุทธศักราช 1822 ทรงประดิษฐ์อักษรไทย เมื่อพุทธศักราช 1826 โปรดเกล้า ฯ ให้สลักศิลาจารึกลงเหตุการณ์ เมื่อพุทธศักราช 1835 ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ชองชาติสืบมา ทรงกระทำสัมพันธไมตรีกับประเทศเพื่อนบ้าน
พระราชทานพระราชกำหนดกฎหมายและทรงบำรุงการพระศาสนาให้รุ่งเรือง บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขตลอดรัชสมัยของพระองค์ สวรรคตเมื่อพุทธศักราช 1842 ประชาชนชาวไทยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงพร้อมใจกันสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์นี้ไว้เพื่อประกาศเกียรติคุณชั่วนิรันดร์
ข้อมูลยังไม่หมดนะครับถ้าอย่างศึกษาต่อก็ไปที่:สารสนเทศจังหวัดสุโขทัย นะครับ ส่วนผมวันนี้ต้องไปก่อนครับ
       

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ถ้าชอบกด Like ใช่ กด Share